Korea English ico_Russia.gif Mongol Japan Arabic Chinese USA
Giới thiệu về bệnh viện cổ truyền Jaseng 
BỆNH VIỆN CỔ TRUYỀN CHUYÊN VỀ
KHỚPVÀ THOÁT VỊ CỘT SỐNG
BỘ Y TẾ PHÚC LỢI HÀN QUỐC CHỈ ĐỊNH LÀ BỆNH VIÊN CỔ TRUYỀN DUY NHẤT
TRONG NƯỚC CHUYÊN TRỊ CÁC CHỨNG BỆNH VỀ CỘT SỐNG.
Hẹn và hỏi đáp
Reservation & Inquiry
Điện thoại : Tel: +82-2-3218-2167 or 2015 (tiếng anh), +82-2-3218-2106 or 2177 (tiếng nhật), +82-2-3218-2108 (tiếng nga)
Hòm thư :
Địa chỉ trang wed: www.jaseng.net (tiếng anh ) / www.jaseng.ru (tiếng nga ) / www.jaseng.jp (tiếng nhật)
Hẹn trước và hỏi đáp được tiến hành bằng email. Những vị muốn tư vấn trực tiếp bằng điện thoại thì xin hãy gửi email, trong đó xin hãy để lại tên, số điện thoại và ngày giờ tiện cho việc tư vấn. Chúng tôi xẽ điện thoại lại theo yêu cầu.
Bản đồ hướng dẫn các tòa nhà trong bệnh viện Trụ sở Gang nam
 
THỜI GIAN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
Trụ sở Gang nam
Từ thứ 2 đến thứ 7 : 09:00h – 18:00h (giờ ăn chưa 13:00 -14:00)
Giờ kết thúc khám và điều trị buổi sáng : khám lần đầu 11:30/ tái khám 12:00
Giờ kết thúc khám và điều trị buổi chiều : khám lần đầu 16:30/ tái khám 17:30
Giới thiệu
về Jaseng
Cách
điều trị
Thuốc
điều trị
Hiệu quả
điều trị
Trung tâm
điều trị
Đường đến
bệnh viện.
JASENG HOSPITAL OF KOREAN MEDICINE. ALL RIGHTS RESERVED.