International patient services are only available at Jaseng Hospital of Korean Medicine(Gangnam) and Daegu Jaseng Hospital of Korean Medicine.
국제진료서비스는 자생한방병원(강남), 대구자생한방병원에서만 제공가능합니다.
Korea English ico_Russia.gif Mongol Japan Arabic Chinese
Giới thiệu về bệnh viện cổ truyền Jaseng 
BỆNH VIỆN CỔ TRUYỀN CHUYÊN VỀ
KHỚPVÀ THOÁT VỊ CỘT SỐNG
BỘ Y TẾ PHÚC LỢI HÀN QUỐC CHỈ ĐỊNH LÀ BỆNH VIÊN CỔ TRUYỀN DUY NHẤT
TRONG NƯỚC CHUYÊN TRỊ CÁC CHỨNG BỆNH VỀ CỘT SỐNG.
Đường đến bệnh viện
Reservation & Inquiry (Hẹn và hỏi đáp)
Hòm thư :
Địa chỉ trang wed: www.jaseng.net (tiếng anh ) / www.jaseng.ru (tiếng nga ) / www.jaseng.jp (tiếng nhật)
Hẹn trước và hỏi đáp được tiến hành bằng email. Những vị muốn tư vấn trực tiếp bằng điện thoại thì xin hãy gửi email, trong đó xin hãy để lại tên, số điện thoại và ngày giờ tiện cho việc tư vấn. Chúng tôi xẽ điện thoại lại theo yêu cầu.
Address
  • Street Address: (06110) 536 Gangnam-Daero, Gangnam-gu, Seoul
  • Address: 142-3, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul
When using the subway
  • Line 7, Nonhyeon Station Exit 2 30m (1 minute on foot)
  • Line 9 Shinnonhyun Station Exit 3 500m (10 minutes on foot)
When using the bus
Stations Station numbers Type of bus Bus numbers
Yeongdong Market,
Nonhyeon Station
23-123 Green 3412, 4412
Blue Green 33
Yellow Green 서초03
Yeongdong Market 23-117 Blue 241, 401
Green 3412, 3414, 6411
Nonhyeon Station 22-191 Blue 421, 640
Green 3412, 4412
Blue Green 33
Nonhyeon Station Intersection,
Nonhyeon Station Exit 4
22-190 Blue 142, 148, 360, 401, 462, 640
Green 3414, 4212, 6411
Red 9408
Nonhyeon Station Intersection 22-818, 22-817 Airport limousine 6000
Nonhyeon Station Intersection,
Nonhyeon Station Exit 5
22-183 Blue 142, 148, 360, 401, 462
Green 3414, 4212, 6411
Red 9408
When driving

Turn left at the Nonhyeon Station intersection → Turn right on the first alley (Youngdong furniture) and go straight 160m → Turn right at Yeongdong Nonghyup and enter the parking lot → Take out a parking ticket and follow the staff’s instructions.

Parking lot information
  • Hours: 7:00 am to 11:00 pm
  • Parking fee:
Category Amount
General ₩1,000 / 10 minutes
Inpatient Patient Free for 5 hours on same day (normal rates apply after)
Outpatient Free within consultation hours (Normal rates apply 30 minutes after payment)
Patient visitors Free for 1hour (normal rates apply after)

※ Parking payment is with card only.

※ Please note that on Saturdays, parking for visitors are available from 4 pm due to parking congestion.

Giới thiệu
về Jaseng
Cách
điều trị
Thuốc
điều trị
Hiệu quả
điều trị
Trung tâm
điều trị
Đường đến
bệnh viện.
JASENG HOSPITAL OF KOREAN MEDICINE. ALL RIGHTS RESERVED.