International patient services are only available at Jaseng Hospital of Korean Medicine(Gangnam) and Daegu Jaseng Hospital of Korean Medicine.
국제진료서비스는 자생한방병원(강남), 대구자생한방병원에서만 제공가능합니다.
Korea English ico_Russia.gif Mongol Japan Arabic Chinese
Giới thiệu về bệnh viện cổ truyền Jaseng 
BỆNH VIỆN CỔ TRUYỀN CHUYÊN VỀ
KHỚPVÀ THOÁT VỊ CỘT SỐNG
BỘ Y TẾ PHÚC LỢI HÀN QUỐC CHỈ ĐỊNH LÀ BỆNH VIÊN CỔ TRUYỀN DUY NHẤT
TRONG NƯỚC CHUYÊN TRỊ CÁC CHỨNG BỆNH VỀ CỘT SỐNG.
Trung tâm điều trị dành cho người nước ngoài
TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Năm 2006 bằng sự băt đầu của trụ sở Gang nam năm 2011 Trung tâm điều trị dành cho người nước ngoài của bệnh viện Jaseng trụ sở bệnh viện He un Đe cũng được thành lập gồm các bác sỹ viện trưởng nói tiếng anh ,nhật ,đức và các coordinator (quản lý bệnh nhân) Phục vụ hướng dẫn bệnh nhân từ khi nhập cảnh cho tới khi xuất cảnh với chất lượng phục vụ thuộc tốp số một. Đội điều trị và duy trì bệnh nhân quốc tế của Jaseng là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống y học cổ truyền trong việc duy trì bệnh nhân người nước ngoài. Với công trạng đó năm 2007 đã được bộ phúc lợi y tế hàn quốc trao tặng bằng khen vì có công trong việc mở rộng hoạt động duy trì bệnh nhân nước ngoài. Năm 2009 được tổng cục du lịch hàn quốc trao bằng cảm ơn trong việc duy trì bệnh nhân nước ngoài,
CÁN BỘ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Haneul Kim Raimund Royer
Haneul Kim Raimund Royer
Các dịch vụ của Trung tâm điều trị người nước ngoài
Tư vấn bằng điện thoại hoặc email.
Dịch vụ phiên dich (tiếng anh ,đức ,nga ,nhật )
Vận chuyển thuốc đã kê đơn
Cấp các giấy tờ liên quan đến điều trị của người nước ngoài (giấy chuẩn đoán, giấy giới thiệu. Hóa đơn , đơn thuốc ...)
Cấp nhật ký điều trị bản sao.
Phát hành các loại giấy tờ hải quan cho thuốc .
Điền các giấy tờ để nộp cho công ty bảo hiểm.
Dịch vụ đặt phòng sẵn ở các khách sạn.
Với bệnh nhân nằm viện có dịch vụ đưa đón khi tới và ra sân bay.
Cung cấp các thông tin về du lịch và ở trọ.
SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH KHÁM LẦN ĐẦU VÀ TÁI KHÁM
Khám lần đầu:
Tái khám :
HƯỚNG DẪN CẤP CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐIỀU TRỊ
giấy chuẩn đoán, giấy giới thiệu, đơn xin điều trị, giấy chứng nhận điều trị : bệnh nhân trực tiếp đến khoa phụ trách để yêu cầu – người phụ trách viết đơn –phòng hành chính cấp giấy (có lệ phí)
giấy hải quan của thuốc để thông quan khi qua cửa khẩu (trong trường hợp mang thuốc ra nước ngoài ) bệnh nhân đến khoa phụ trách hoặc hiệu thuốc của bệnh viện để yêu cầu- hiệu thuốc cấp (miễn phí)
các xét nghiệm ( phim chụp MIR , xét nghiệm máu ..)bệnh nhân đến khoa phụ trách hoặc tầng âm 1 tòa nhà 3Dong bệnh viện Jaseng để yêu cầu và xẽ được nhận tại đó (có /miễn phí)
* nếu người khác thay mặt yêu cầu thì phải có giấy ủy quyền và chứng minh của người được ủy quyền.
* Trong trường hợp yêu cầu khi ở nước ngoài thì liên lạc theo địa chỉ hòm thư và số điện thoại chuyên dùng dành cho người nước ngoài sau
E-mail: enjaseng@jaseng.co.kr / Tel: +82-2-3218-2167 (tiếng anh), +82-2-3218-2106 (tiếng nhật), +82-2-3218-2177 (tiếng nga).
Giới thiệu
về Jaseng
Cách
điều trị
Thuốc
điều trị
Hiệu quả
điều trị
Trung tâm
điều trị
Đường đến
bệnh viện.
JASENG HOSPITAL OF KOREAN MEDICINE. ALL RIGHTS RESERVED.