International patient services are only available at Jaseng Hospital of Korean Medicine(Gangnam) and Daegu Jaseng Hospital of Korean Medicine.
국제진료서비스는 자생한방병원(강남), 대구자생한방병원에서만 제공가능합니다.
Korea English ico_Russia.gif Mongol Japan Arabic Chinese
Giới thiệu về bệnh viện cổ truyền Jaseng 
BỆNH VIỆN CỔ TRUYỀN CHUYÊN VỀ
KHỚPVÀ THOÁT VỊ CỘT SỐNG
BỘ Y TẾ PHÚC LỢI HÀN QUỐC CHỈ ĐỊNH LÀ BỆNH VIÊN CỔ TRUYỀN DUY NHẤT
TRONG NƯỚC CHUYÊN TRỊ CÁC CHỨNG BỆNH VỀ CỘT SỐNG.
Hiệu quả điều trị của Jaseng
MỨC HỒI PHỤC CAO
(Sau điều trị khả năng hồi phuc cao:95% khỏi bệnh)   Bảng chỉ số biến hóa VAS(mức đau)
với phương pháp điều trị phi phẫu thuật của Jaseng.
 
Jaseng đã thể hiện mức độ đau của 128 bệnh nhân đã điều trị trong thời gian 6 tháng bằng chỉ số VAS. Mức đau lưngmông- chân đau tê và lan truyền từ 0(không đau)-10 (đau nặng tới mức muốn cắt bỏ chân) Trung bình khi bắt đầu điều trị chỉ sô đau lan truyền là 7,3 là mức rất đau. Ở thời điểm kết thúc điều trị tuần thứ 24 thì trung bình chỉ con 1,0 gần như k còn đau nữa.   Đặc biệt trong 128 bệnh nhân thì 109 người (85%) bệnh nhân đã khỏi không còn đau nữa hoặc hầu như k cảm thấy đau(dưới 2) tỉ lệ khỏi là rất cao. Còn nữa. Sau khi kết thúc điều trị trong vòng 6 tháng tiếp theo chỉ số đau vẫn tiếp tục giảm xuống còn 0,8 . *phương pháp điều trị hiệu quả lâm sàng cao thoát vị đĩa đệm của Jaseng đã được viện nghiên cứu lâm sàng của trường đại học bang Norht Carolina và các thành viên viện nghiên cứu lâm sàng của Jaseng cùng nghiên cứu và tiến hành luận án.
Được các tạp trí danh tiếng phát hành luận án nghiên cứu
Nội dung chứng minh Hiệu quả đặc biệt cao trong phương pháp điều trị của Jaseng đã được phát trên các kênh truyền hình chuyên ngành nổi tiếng trên thế giới như European Spine Journal, Journal of Ethnopharmacology, Complimentary Therapies in Medicine.
Giới thiệu
về Jaseng
Cách
điều trị
Thuốc
điều trị
Hiệu quả
điều trị
Trung tâm
điều trị
Đường đến
bệnh viện.
JASENG HOSPITAL OF KOREAN MEDICINE. ALL RIGHTS RESERVED.